Proč se intenzita proudu, když ji zvýším nad 10 mA, okamžitě vrátí na 0 mA?

Elektrostimulátor Globus kontroluje hladinu dodávaného proudu. Když se intenzita proudu zvýší nad 10 mA a obvod je otevřený, přístroj ji vrátí zpět na nulu. Než tedy spustíte jakýkoli program, zkontrolujte, zda jsou kabely připojené a zda jsou elektrody umístěny na léčené oblasti. Dále zkontrolujte, zda elektrody nejsou opotřebené, protože by tím mohlo dojít k omezení jejich schopnosti vést proud.

Jaké druhy elektrod je nutno používat na elektrostimulaci?

Používejte samolepicí elektrody, které jsou praktické a zlepšují kvalitu stimulací. Při pečlivém používání je lze používat 25-30krát. Elektrody je nutno vyměnit, pokud již na pokožce dobře nedrží.

Kam je nutno elektrody umisťovat?

V zadní části tohoto návodu je ucelený návod na umisťování elektrod (není nutné dodržovat uvedenou polaritu). Můžete postupovat podle těchto pokynů. Chcete-li ověřit správné umístění elektrod, použijte zvláštní program vyhledání pohybového bodu nebo tuto empirickou metodu: umístěte elektrody podle obrázků v zadní části tohoto návodu; spusťte stimulaci; rukou posuňte elektrodu podél svalu, aniž byste ji odpojili od pokožky. V různých polohách zaznamenáte jinou kontrakci. Jakmile najdete místo, kde je stimulace nejsilnější, snižte intenzitu kanálu na nulu (0,0 mA), vraťte zpět elektrodu a pomalu zvyšujte intenzitu.
Používání kabelů Y. Umožňuje používání více elektrod na stejném kanálu. Umožňuje například stimulovat sval vastus medialis a vastus lateralis čtyřhlavého svalu s využitím jediného kanálu. Při léčebném použití se nedoporučují.

Sníží se výkon při použití kabelů Y?

Intenzita výkonu každého kanálu se nemění. Pokud se však kabely Y používají k rozdělení jediného kanálu na dva, rozloží se proud po širší oblasti svalu, kontrakce tedy budou méně výrazné. Zvyšováním intenzity dosáhnete stejné úrovně kontrakcí.

Může mi elektrostimulace ublížit?

Při elektrostimulaci k poškození svalů velmi pravděpodobně nedojde. V takovém případě je nutné zvyšovat intenzitu postupně a sledovat chování svalu, nedržte také končetinu zcela nataženou. V případě pochybností se obraťte na odborníka.

Je možné používat elektrostimulátor během menstruace?

Elektrostimulace může v některý způsobem narušit menstruaci, vyvolat anticipaci, zpoždění, zesílení nebo redukci cyklu; tyto účinky jsou však subjektivní a velmi proměnlivé. oporučujeme neprovádět léčbu v břišní oblasti během menstruačního cyklu a bezprostředně před ním nebo po něm.

Je možné používat elektrostimulátor během laktace?

Zatím nebyly zjištěny žádné účinky týkající se laktace. Během laktace se však doporučuje nestimulovat oblast hrudi.

Jsou dermatologická onemocnění (např. psoriáza, kopřivka) kontraindikací pro
elektrostimulaci?

Ano, oblasti zasažené dermatologickými onemocněními nelečte.

Kdy se projeví první výsledky?

Estetické výsledky elektrostimulace jsou vždy subjektivní. U programu ztužování s pravidelným režimem 3-4 sezení týdně můžete viditelný výsledek zaznamenat během 15 dní. U programů Lipolýzy a Odvodu je nutných 40 dní léčby. Výsledky se projeví rychleji, pokud léčbu spojíte s dobrou tělesnou činností a správnou životosprávou.

Kolik sezení týdně mohu absolvovat?

U tělesného tréninku postupujte podle programu týdenního trénování osobního trenéra Globus . U programů fitness a estetických programů závisí počet sezení na druhu léčby: 3-4 sezení týdně v prostřídaných dnech se doporučuje pro zpevnění; denní léčba je možná u programů lipolýzy a odvodu