Elektrostimulace (EMS) vysílá elektrické impulsy do míst, odkud sval dostává impuls k pohybu, za účelem vyvolání svalové kontrakce stejné jako při běžném pohybu vyvolaném na základě požadavku vyslaného z mozku.

Elektrostimulátory jsou přístroje o velikosti videohry, mají obvykle 4 kanály pro připojení kabelů, každý rozdělený na positivní (+) a negativní (-) konektory, které se připojí na samolepící elektrody umístěné na speciální body na svalových partiích.

V lidském těle jsou tři typy svaloviny - příčně pruhovaná, srdeční a hladká svalovina. Příčně pruhovaná svalovina zahrnuje kosterní svalovinu, která umožňuje pohyb a mimickou svalovinu umožňující vyjadřování emocí - tyto svaly dokážeme vědomě ovládat. Svalstvo hladké a srdeční vědomě kontrolovat nedokážeme.

Převážná část svaloviny v lidském těle se řadí do skupiny příčně pruhované a právě kosterní svalovina je cílem elektrostimulace.

Pohyb je vyvolán na základě kontrakce svalu. Kontrakci, a tedy pohyb, vyvolá elektrický impuls vyslaný mozkem do svalu na základě našeho rozhodnutí učinit pohyb. Je to trošku složitější problematika, se kterou vás nechceme zatěžovat. Důležité je, že na velice podobném principu funguje i elektrostimulace, která přebírá roli mozku - impuls vyslaný elektrostimulátorem působí na stejné body jako impuls vyslaný mozkem a výsledkem je stejná reakce svalu - kontrakce. Po skončení impulsu kontrakce svalu přestává, sval se uvolní a navrátí se do výchozího stavu.

Elektrostimulátory Globus jsou velice sofistikované přístroje, které dokážou generovat a regulovat proudy vysílané do svalů a to v intenzitách, které můžeme ovlivnit. Obecně lidé s vyvinutějším svalstvem budou schopni používat vyšší intenzity stimulace než lidé s menší svalovou masou. Cyklisté použijí vyšší intenzity pro stimulaci kvadricepsů než například běžci, ti naopak využijí vyšší intenzity stimulací na hýžďových svalech.

Neměli bychom opomenout ani další typ elektrostimulace - TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), která je součástí téměř každého modelu elektrostimulátoru. Tato elektrostimulace nezpůsobuje kontrakce svalů, ale slouží při akutní nebo chronické bolesti k jejímu odbourání. Dochází ke stimulaci nervových zakončení v ohnisku bolesti případně ke zvýšené produkci endorfinů. Stimulace probíhá v nízkých, konzistentních intenzitách pro dosažení úlevy od bolesti. TENS neřeší příčinu bolesti, ale pomůže vám se bolesti zbavit!